ใบเลื่อยวงเดือนสำหรับตัดอลูมิเนียมความหนาของเครื่องซักผ้าแบบเปลี่ยนได้·สำหรับการวัดความดันบวกลบและ การเปลี่ยนแปลงการเ�… Read More


· ค่า สูงสุดของ แนวกดดัน สามารถวัดได้ด้วย ฟังก์ชั่น จับสูงสุด เกจวัดอุณหภูมิความร้อน บริษัท สมาร์ท พาร์ท อินเตอร์ซัพพลาย จำกั… Read More


·ใช้ในการวัดความดันอากาศ ความดันไฮดรอลิกและความดันทั่วไปอื่น ๆเครื่องมือวัด, เครื่องมือวัดความดัน·สำหรับการวัดความดันบวก… Read More